ระวังสมุนไพรสเตียรอยด์
 
              ระวังสมุนไพรสเตียรอยด์
             กรณีมีข่าวว่าชาวบ้านที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี จำนวน 17 ราย เกิดอาการผิดปกติหลังกินยาจากรถเร่ขายต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว ซึ่งผลการตรวจพบสาร "สเตียรอยด์" ชนิด "เด๊กซ่าเมทาโซน" (Dexa methazone) และ "เพรดนิโซโลน" (Prednisolone) ที่ทุกรายมีอาการง่วงเฉียบพลัน หน้ามืด ลืมตาไม่ขึ้น

นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาสาธารณสุข กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศให้ความรู้ประชาชนพร้อมสั่งให้สอดส่องเฝ้าระวังการขายสมุนไพรจากรถเร่ ทั้งสมุนไพรปรุงยาหม้อ และสมุนไพรแปรรูป หากพบให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เนื่องจากสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านล้มป่วยจำนวนมากเพราะหลงเชื่อคำอวดอ้างสรรพคุณจากรถเร่ขายตามหมู่บ้านที่มักตีสนิท หลอกล่อ มักเพ่งเป้าไปที่กลุ่มโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคที่ชาวชนบทเป็นกันบ่อยจำพวกโรคปวดเมื่อย ไม่มีแรงทำงาน

ขณะที่ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (เลขาธิการ อย.) กล่าวว่า สเตียรอยด์เป็นยาที่มีผลต่อระบบต่างๆ ในร่างกายแทบทุกระบบ มีอันตรายสูง มีผลกดภูมิต้านทานของร่างกายทำให้ติดเชื้อ และบดบังอาการของโรค มีผลทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลงและทะลุได้ หรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหารโดยไม่มีอาการปวดมาก่อน มีผลทำให้กระดูกผุโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคไขกระดูกควรพึงระวัง นอกจากนี้ผลของสเตียรอยด์ยังทำให้ร่างกายสูญเสียเกลือโปตัสเซียมทางปัสสาวะมาก เกิดอาการอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อไม่มีแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ บางกรณีถึงขั้นเสียชีวิต

ทั้งนี้ อย.ได้กำหนดให้สารสเตียรอยด์เป็นยาควบคุมพิเศษจะจำหน่ายต้องมีใบสั่งจากแพทย์เท่านั้น ยกเว้นที่นำไปใช้กรณีเฉพาะที่ผิวหนัง ตา หู คอ จมูก และปากซึ่งจำหน่ายได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการที่นำเข้ายาต้องจัดทำบัญชีซื้อขาย ปริมาณมูลค่าการผลิต การนำเข้าด้วย ส่วนประชาชนที่นิยมยาแผนโบราณประเภทยาลูกกลอนต้องพิจารณาก่อนซื้อให้ดี

แหล่งข้อมูล:
มติชน 3 เมย. 50
  3?เมษายน 2550 ? 10:10 น.
 
     

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์หญิงบ้านราชวิถี ตึกดรุณวิถี ชั้น 1 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2 306 8934,8935 e - mail : socialwarning@m-society.go.th 

ออกแบบและพัฒนาโดย : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240